Oratoriumkoor Langedijk

Oratoriumkoor Langedijk is opgeheven per 1 februari 2022

Oratoriumkoor Langedijk kijkt terug op veel zangplezier

BROEK OP LANGEDIJK – In december van het afgelopen jaar heeft het bestuur van Oratoriumkoor Langedijk het pijnlijke besluit moeten nemen om het koor op te heffen. Na 58 jaar en met pijn in het hart. Een einde aan een lange muzikale traditie in de Langedijk.

Feestelijk slotavond op 28 maart.

“Gelukkig komen we op 28 maart nog een keer bij elkaar voor een slotavond,’’ zegt Epi Leijen, lid sinds de oprichting. “Even prachtige herinneringen ophalen en elkaar op de moeilijke momenten ondersteunen.”

Het koor is in 1964 opgericht en is ontstaan uit een fusie uit twee Langedijker koren: het gemengd koor Crescendo uit Noord-Scharwoude en het Christelijk koor Halleluja uit Broek op Langedijk. Het koor, met zeker tachtig leden, ging door onder de naam Langedijker Oratorium Vereniging, dat in 2016 het Oratoriumkoor Langedijk werd.

Stil

Officieel is Oratoriumkoor Langedijk, dat de laatste periode nog bestond uit dertig leden, op 31 januari jl opgeheven. “Ons laatste concert was in 2019. We zongen toen de Petitie Messe Solennele van Rossini in de Allemanskerk’’, zegt Jan van der Kamp, demissionair penningmeester. “Het ledenaantal is de laatste jaren te ingrijpend teruggelopen. Dat heeft ook te maken met corona. Juist in de afgelopen twee jaar hebben veel leden hun lidmaatschap opgezegd.’’

Mooie concerten

“De doelstelling van ons Oratoriumkoor Langedijk is het zingen van oratoria en cantates. We hebben deze muziek in meer dan een halve eeuw in Langedijk en omgeving bekendheid gegeven. Door de terugloop van het ledenaantal, waren de stemverhoudingen niet meer in balans.’’

Wekelijks oefenden de leden van het Oratoriumkoor in de Trefpuntkerk. Dat is nu verleden tijd. Het zal er stil zijn op de maandagavond waar normaliter klassieke muziek te horen was. “We kunnen terugzien op mooie concerten. Op verschillende plekken in Langedijk. In de Trefpuntkerk, waar we concerten hebben gegeven voor zeshonderd toeschouwers, een volledig koor, professionele zangsolisten en een fantastisch orkest. Of optredens in de Allemanskerk in Oudkarspel en de Johannes de Doper kerk in Noord-Scharwoude. Die herinneringen zal ik koesteren.’’

Bijna honderd

Het Oratoriumkoor Langedijk gaf ieder jaar een groots concert. Epi: “Er is ooit een moment geweest dat we het honderdste lid konden verwelkomen. We hadden er ook een speciale actie aan verbonden. Het honderdste lid hoefde geen contributie te betalen. Het werd heel spannend, maar we bleven steken bij 97. Het had absoluut het hoogtepunt van ons bestaan geworden.’’ Als er bij een concert tekort mensen waren, kwamen uit de omgeving, van collega oratoriumkoren gast koorleden. “Daar waren we natuurlijk heel blij mee, maar zoiets kan natuurlijk geen jaren duren. Onze leden kwamen niet alleen uit Langedijk, maar ook uit Alkmaar, Bergen, Berkhout, De Rijp, Heerhugowaard, Spierdijk, Stompetoren en Waarland, zegt Jan van der Kamp, sinds 2007 lid van het koor. “Samen met mijn vrouw. Helaas is dat nu verleden tijd.’’

Leden begripvol

Voordat de beslissing viel om te stoppen werd eerst in een speciale ledenvergadering de mening van de leden gevraagd. De leden reageerden begripvol. Jan: “Als er te veel stemmen bij alle partijen wegvallen dan is de voortgang van een Oratoriumkoor ondenkbaar. Het is jammer. Weer een stukje cultuur weg uit onze gemeente. We zijn wel blij dat we het vijftigjarig bestaan nog hebben kunnen vieren. We voerden met meerdere bootjes door de Langedijk en sloten de jubileumbijeenkomst af op de Noorderplas met een gezamenlijk lied en afsluitend een heerlijk buffet. Maandag 28 maart kijken we uit naar een feestelijke slotavond in de Trefpuntkerk. Wat we gaan doen houden we nog even geheim. Maar het wordt iets bijzonders, dat heeft iedereen wel verdiend!’’