Oratoriumkoor Langedijk

Het kabinet heeft op 12 maart 2020 een aantal maatregelen genomen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus.

Helaas heeft het Bestuur moeten besluiten de geplande concerten niet door te laten gaan. Wel gaan we vanaf 23 augustus ( zoals het er nu uitziet) weer repeteren in de Trefpuntkerk.

Wilt u  lid worden van het koor? Neem contact op via deze link .

Ledeninformatie

Wilt u als projectzanger meezingen? Klik hier