Bestuur

 

Matthy van Wietingen, voorzitter

Cees Dane, secretaris

Jan van der Kamp, penningmeester

Agnes Vendel, bestuurslid

Anke Elve, bestuurslid