Het Koor

Sinds 2016 is Oratoriumkoor Langedijk de nieuwe naam voor het koor van de Langedijker Oratorium Vereniging die  in 1964 is ontstaan door samenvoeging van de twee Langedijker koren Crescendo en Halleluja.

Naast Langedijk, komen er ook leden uit de omliggende gemeenten bijv. uit Alkmaar, Bergen, Berkhout, De Rijp, Heerhugowaard, Spierdijk, Stompetoren, en Waarland.
De doelstelling van Oratoriumkoor Langedijk is het zingen van oratoria en cantates en deze muziek in Langedijk en omgeving bekendheid geven.

Het Koor staat onder de inspirerende leiding van dirigent Hans van Rutten, die ons vanaf het najaar van 2008 met veel enthousiasme dirigeert. Al vele jaren is de pianobegeleiding in de vertrouwde handen van Margo van Langen.

Tijdens de repetities besteedt de dirigent ruim aandacht aan de muziek die voor een concert wordt ingestudeerd. Noten en tekst worden grondig behandeld. Daar hoort ook bij de plaats van de muziek in de geschiedenis, toonsoorten, akkoorden en de betekenis daarvan in de muziek. Daarnaast is er ruimte voor stemvorming, het belang van goede ademhaling, houding  en koorvorming. Er wordt flink gewerkt in een ontspannen sfeer.

Het koor verzorgt jaarlijks een tweetal publieke optredens in de gemeente Langedijk.

Het koor repeteert elke maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Trefpunt Kerk Dorpsstraat 41 in Broek op Langedijk.

Het Koor zoekt…..!

Ledeninformatie